2021: Ano Mundial sobre a Dor de Espalda


O Ano global sobre a dor de espalda ten como obxectivo guiar e apoiar a médicos, científicos e público para que comprendan os desafíos globais de previr e tratar a dor de espalda. O noso grupo de traballo da IASP representado a nivel mundial busca proporcionar unha gama diversa de información para axudar a comprender o que se sabe actualmente sobre a epidemioloxía, a fisiopatoloxía e o manexo da dor de espalda, especialmente no que se refire á prestación de servizos rendibles e informados por evidencia a persoas con discapacidade por dores de espalda. O Grupo de traballo do Ano Mundial 2021 recoñece as dificultades que presenta a comprensión e o tratamento das dores lumbares en todo o mundo e espera facilitar os cambios necesarios para afrontar a carga global da discapacidade debido á dor lumbar.


Obxectivo

O obxectivo deste ano é axudar aos médicos, científicos e público a comprender a natureza das dores de espalda e a utilidade das modalidades de tratamento dispoñibles. O obxectivo é concienciar a xente sobre consideracións especiais en diferentes poboacións, incluídos nenos e adultos maiores. En última instancia, o Grupo de traballo do Ano Mundial ten como obxectivo proporcionar recursos útiles, prácticos e relevantes para axudar a unha comunidade mundial a abordar a prevención e o tratamento da dor de espalda.