Concurso de Casos Clinicos da SGADOR


Patrocinado por Grunenthal.

Centrado no Tratamento Farmacolóxico da Dor Crónica Intensa e no emprego doutros Tratamentos da Dor Crónica Intensa nas Unidades da Dor.

A dor crónica intensa en España trátase na súa maioría con AINES (49%) e analxésicos non opioides (13%).
O 64 % dos pacientes informan que os seus analxésicos a veces son INSUFICIENTES para controlar a dor.