Vantaxes de afiliarse

Ser membro da Sociedade Galega da Dor e Coidados Paliativos

Elexir ou ser elexido para a Xunta Directiva

Participar gratuitamente nas reunións da Sociedade

Voz e voto nas Asambleas da Sociedade

Dúas opcións de inscrición

Descargando o formulario en PDF e enviándoo por email a secretaria@sgador.com

Descargar formulario

Cubrindo o formulario que atoparás a continuación

Necesaria unha copia do DNI para verificar a sua alta.

    Datos persoais

    Datos para a domiciliación bancaria

    O obxeto deste formulario é inicia-lo proceso de alta como socio na SGADOR. Os datos que nos proporciones entrarán a formar parte do ficheiro de socios da Sociedade unha vez sexa efectiva a túa condición de socio. Podes consulta-la política completa de privacidade neste enlace.